--- סיום ---

 • מימדים ומדדים


 • ה- תהליכים  ניתנים לסיווג / גזירה לפי 2 רמות: מימדים  וה- מדדים המתאימים להם.


  ה-מדדים  מקיימים ביניהם חפיפה, ולכן, לרוב, ה- תהליכים  עשויים להשתייך ליותר מ-מימד  אחד (סיווג/נגזרת),
  כפי שכבר ראינו לגבי תהליכים יצרניים  ו-  מיכון  (בדפים קודמים), כאשר :
 • תהליכים יצרניים   הם תוצר של סיווג / גזירה לפי :  מימד התפוקה / יעד
 • תהליכי  מיכון  הם תוצר של סיווג / גזירה לפי :  מימד אמצעי הייצור • ¬
 • ¬
 • ¬
 • ¬
 • מבחינים ב- מימדים  וב- מדדים  המתאימים, העיקריים, הבאים :
 • יעד / תפוקה
  אמצעי ייצור
  מאפייני ביצוע 
  ידע מקצועי 
 • אנשים
 • תוצרים
 • זמן
 • כסף
 • משקל
 • נפח
 • אנושיים
 • מיכוניים
 • חומריים
 • מידרגי
 • רציף
 • עונתי
 • דטרמיניסטי
 • סטוכסטי
 • תחומי הנדסה
 • מדעים מדויקים וטבע
 • מדעי הרוח
 • כלכלה

 • תפוקה / יעד


 • אמצעי ייצור


 • מאפייני ביצוע


 • ידע מקצועי

 • 3


 • 3


 • 3


 • 3

 • תוצרים


 • אנושיים


 • מידרגי


 • מדעי רוח
 • דוגמאות

 • = פסק דין, גזר דין


 • = שופט, עורך דין, קלדנית


 • = ערכאה משפטית


 • = משפטים
 • נדגים את אופן הסיווג / גזירה של ה- תהליכים ,  על פי מימדים ומדדים מתאימים, באמצעות ה-תהליך המשפטי   (ראה סימון ב-   ¬  בטבלת הסיווג לעיל )


  כאשר:
  מימדים
  מדדים
 • תהליך / תהליכים ( Process / Processes ) -     דף 9

  עדכון: 11.02.09 10:10
  © אחים קלמנוביץ בע"מ 2002