מטרות :
 • לתמצת את המציאות  באמצעות:
  - ייצוג הלוגיקה.
  - ייצוג הדינמיקה של ישויות / מופעים
  - ייצוג מהות הפעילות.
 • לוודא שלימות תהליכית ולוגית .
  מציאות :
 • תהליך , לרוב, במימד = ידע מקצועי.
 • לוגיקה .

תרשים זרימה ( Flowchart/ Flow Chart/ Flow Diagram ) -     דף 2

עדכון: 13.05.07 12:02
© אחים קלמנוביץ בע"מ 2002