דוגמא 6:
  • תת סגנון  =  תרשים תיאור .
  • סוג  =  תרשים עבודה .
  •   

תרשים זרימה ( Flowchart/ Flow Chart/ Flow Diagram )

עדכון: 13.05.07 12:02
© אחים קלמנוביץ בע"מ 2002