--- המשך לדוגמאות / סיום ---
  סוגים
תרשים עבודה 
תרשים ישות 
תרשים עיבוד 
תתי סגנון      
תרשים הצבה     
תרשים מידרג     
תרשים סיבתי     
תרשים רצף 
תרשים תיאור     
    תתי סגנון  וסוגים -  דוגמאות מתאימות:
  • כל  תתי הסגנון  והסוגים ,  אשר צויינו בדף 3, עשויים להשתלב אחד עם השני, מותנה במשימה  (הערה :  למעט תת סגנון תרשים מתווה המשתלב בכל מקרה) .
  • להלן מובאות דוגמאות של  תתי סגנונות  וסוגים  המתאימים  ל-תרשים זרימה ,  למעט דוגמאות לתרשים  BPMN (BPD) - ראה במונח המובא בנפרד.

    הקלק על דוגמת התרשים לקבלת הגדלה :

תרשים זרימה ( Flowchart/ Flow Chart/ Flow Diagram ) -     דף 6

עדכון: 13.05.07 12:02
© אחים קלמנוביץ בע"מ 2002