סדרות גרפיות :
 • משפחה :
  - סגנון (style) :
     * תרשים זרימה .

  - תת - סגנון (sub-style) :
     * תרשים רצף
     * תרשים הצבה
     * תרשים מידרג
     * תרשים תיאור
     * תרשים סיבתי
     * תרשים מתווה (סגנון חופשי ו/או ידני של כל אחד מתתי הסגנון לעיל)
 • שפה :
  - סוג (type) :
     * תרשים עיבוד
     * תרשים ישות
     * תרשים עבודה
 • ניב / סלנג :
  - סידרה (symbology) :
     * סדרות גרפיות דומות ביניהן עם שינויים קלים, לרוב, ברמת הסימנים הגרפיים (ראה דוגמאות בהמשך).
  - תת - סידרה (terminology) :
     * רובד מאפיין נוסף, המתייחס, לרוב, למשאבים המשולבים ב-תהליך (זמן, מרחק, כמות..).

תרשים זרימה ( Flowchart/ Flow Chart/ Flow Diagram ) -     דף 3

עדכון: 13.05.07 12:02
© אחים קלמנוביץ בע"מ 2002