BPM ( Business Process Management ) -     דף 4

גישת ה- BPM - מהי ?  
 • גישת ה- BPM  מאופינת על ידי מספר תכונות ויכולות עיקריים :
 • ממוקדת תהליך  ( process centric ), קרי מציבה את ה- תהליך עסקי במוקד .
 • שפת סימון אחידה  (BPMN  - Business Process Modeling Notation), המובנת ומקובלת על הצוותים העסקיים והטכניים כאחד, כאשר כל אחד יכול לראות את ה-תהליך העסקי מנקודת מבטו (ראה תרשים BPMN).
 • כיסוי כולל לכל הגורמים המעורבים ב- תהליך עסקי :  אנשים (בעלי תפקידים), מערכות טכנולוגיות/מידע, תפקידים/פונקציות, ארגונים, לקוחות, ספקים, שותפים עסקיים .
 • ראייה כוללת של הארגון על פני  4 מימדים  (ראה  BPM ארכיטקטורה:
  - עסקי - זהו מימד ה- ערך , בו הארגון מגדיר את הערך שהוא רוצה לייצר עבור לקוחותיו,
    צרכניו הסופיים ובעלי העניין, והבא לידי ביטוי באמצעות הגדרות ארגוניות כגון: מטרות,
    יעדים, תפקידים ותחומי אחריות .
  - תהליכי - זהו מימד ה- המרה , בו הארגון מגדיר את המנגנונים שבאמצעותם משאבים ,
    יוצרים את ה- ערך , והבא לידי ביטוי במוצרים / שירותים המסופקים על ידי הארגון.
  - מנהלי - זהו מימד ה- תמיכה , בו הארגון מגדיר את אופן ההקצאה וההפעלה של אנשים,
    מערכות ותהליכי מידע, לשם השגה / יצירה של ה- ערך וניהול כלל  מחזור החיים  של ה-
    תהליך העסקי .
  - טכני (טכנולוגיה) - זהו מימד ה- זרז (קטליזטור), בו הארגון מפעיל כלי תוכנה מדור חדש,
    אשר במכלול ה-BPMS  לשם השגה / יצירת ה-ערך . מימד זה כולל את כל הטכנולוגיות
    הנדרשות ל: עיצוב, סימולציה, פיתוח, הפעלה, בקרה וניתוח של ה-תהליך העסקי .
 • שיתוף בעלי תפקידים   עסקיים ואלה ממערכות מידע ( business and IT people ) המעורבים ב- תהליך העסקי המסוים .
 • תשתית עסקית  המביאה את כלל היכולות העסקיות לידי שיתוף והשתתפות .
 • תשתית טכנולוגית  הכוללת שילוב של כלי תוכנה המספקים את התמיכה הטכנית הנדרשת לניהול מחזור החיים של ה התהליך העסקי  :תכנון, פיתוח ואינטגרציה, הטמעה, הרצה, ניטור, בקרה, ניתוח, שיפורים (ראה BPMS).
 • שיתוף שיטות ניהול וטכנולוגיה  : BPM מאחד שיטות ניהול של  תהליכים עסקיים  עם דור חדש של כלי תוכנה ארגוניים (Enterprise Software Tools) .
 • מינוף שיטות ה- Continuous Process Improvement )  CPI ), אשר בשימוש מוכח שנים רבות והמהווים חלק טבעי ואינטגרלי מ- BPM . דוגמא לשיטות ניהוליות מסוג זה:
  Six-Sigma, Lean .
 • שיפורים זריזים  ומצטברים של ה- ביצועים עסקיים  תוך שמירה על יציבות עסקית .


 • עדכון: 15.03.10 8:38
  © אחים קלמנוביץ בע"מ 2002