BPM ( Business Process Management ) -     דף 2

BPM מהו ? - הגדרות והבהרות  
 • מובאות 2  הגדרות  עיקריות ל- BPM , כאשר אחת ממוקדת  תוצאות עסקיות , והשנייה ממוקדת בפעילות המתבצעת במהלך מחזור החיים  :
 • גישה שיטתית המשלבת תשתית עסקית וטכנולוגית לשיפור של ה-תוצאות עסקיות  של ה-תהליכים העסקיים  בארגון, הנמדדים על ידי:
  -  ביצועים עסקיים  לרוב, על פי  מדדי מפתח  
     (KPI - Key Performance Indicators).
  -  זריזות /סתגלנות עסקית   לסביבה המשתנה תדיר .
  -  שקיפות /ניראות   של התהליכים .


 • מערכת של שיטות, כלים וטכנולוגיות לשיפור היבטים עסקיים של הארגון, אשר יישומם מאפשר ניהול  מחזור החיים של ה-תהליכים העסקיים  :
  -  תכנון / מידול (modeling), הכולל: עיצוב / שיפור, אופטימיזציה.
  -  יישום (implementation), הכולל: מיכון / הרכבה / שילוב שירותים ומערכות
     קיימות (SOA + Legacy Systems), הטמעה, הפעלה / הרצה .
  -  ניטור (control), הכולל: מדידה / ניטור, בקרת חריגים, ניתוח הממצאים
     וסיבותיהם .


 • BPM  מספק סביבה מאוחדת לתכנון ופיתוח, המהווה בפועל מנוע (engine) ש"מריץ" תהליכים, ללא פרשנויות והמרות משובשות של הדרישות ו/או התכנון .
  ב-BPM  מה שמעוצב זה מה שירוץ (WYMIWYR = What You Model Is What You Run).


 • הנעה והכוונה ל- BPM (ראה גם: היבט יישומי 1 )
  דרכים רבות מובילות ומכוונות לפתרון  BPM.
  הרכיבים הבסיסיים המובילים לפתרונות  BPM מסוימים הם :
  - סוג התהליך / משימות בתהליך (ראה הרחבה בדף 3).
  - סוג ההנעה / גירוי עסקי בתהליך (ראה הרחבה בדף 6).
  - סוג ההכוונה בתהליך (ראה הרחבה בדף 7).


 • האתגר של BPM להבטיח את הפעילויות הבאות:
 • עיצוב  / מידול (מלשון modeling) זהיר של ה- תהליך העסקי  המתאר את אופן ההמרה של ה-תשומות  ל- תפוקות .
 • מדידה  / ניטור (מלשון monitoring) שוטף של ה-ביצועים העסקיים של ה- תהליך העסקי  .
 • שיפור ה-ביצועים העסקיים של ה- תהליך העסקי  .
 • תמיכה ביכולות ה-זריזות / סתגלנות של ה- תהליך העסקי  .


 • BPM - ניהול ביצועים עסקיים  (Business Performance Management):
 • זהו ייצוג נוסף של ראשי התיבות BPM  , והוא מתייחס בעצם ל-רכיב משנה  של  BPM = ניהול תהליכים עסקיים , וזאת על פי ההגדרות לעיל .
  יש המתייחסים לאות  P  במונח  BPM  כאל  P בריבוע : • BPMS - מכלול ניהול תהליכים עסקיים  (Business Process Management Suite):
 • מהווה את ה-תשתית הטכנולוגית שהינה בעיקר  מכלול של כלי תוכנה , כאשר לכל אחד מכלי התוכנה/מרכיבים יש שימוש וייעוד שונה (ראה ארכיטקטורה טכנית של BPM ).
 • עדכון: 15.03.10 8:36
  © אחים קלמנוביץ בע"מ 2002